Предмет на договора:

„Извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на обект: Извършване на рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник“ в гр. Бургас“, Договор за строителен надзор №93-00-1443/27.06.2011г.

Стойност: Консултантски услуги – 152 000 лв. (с ДДС); Строителство – 13 090 767,38 лв. (с ДДС).

Дата на сключване на договора: 27.06.2011 г.