Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица, Лот 1: Стара Загора за 256 300 ЕЖ (ФИДИК Жълта книга)

– Сертификат за предаване по ФИДИК от 21.12.2010 г.

– Разрешение за ползване № СТ-05-371/07.04.2011г.

Стойност: Консултантски услуги: 3 231 485 лв.; Строителство: 27 825 237 лв.

Дата на сключване на договора: 27.05.2003 г.


Изграждане на Ко-генератор на площадката на ПСОВ – Стара Загора

– Сертификат за предаване по ФИДИК от 21.12.2010 г.

– Разрешение за ползване № СТ-05-371/07.04.2011г.

Стойност: Консултантски услуги: 35 712 лв.; Строителство: 1 234 715 лв.

Дата на сключване на договора: 01.12.2010г.