Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда

http://datagroup.bg/wp-content/uploads/2016/11/Премиерът-Бойко-Борисов-откри-ПСОВ-Равда.mp4 Предмет на договора: "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда"  в рамките на проект DIR-51011116-68-152 по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013» Разрешение за ползване №СТ-05/2453/18.12.2015 г. (ПСОВ, Колектори и КПС) Разрешение за ползване №СТ-05-2049/09.11.2015 г. (Дълбоководно морско заустване) Стойност: Консултантски услуги: 1 380 000 лв. (ПСОВ,…

Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап

Предмет на договора: „Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга в рамките на проект № DIR – 51011116 – 23 Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, оп Околна среда 2007 – 2013 г.“, включващ: Лот 1 – Реконструкция и разширение на…

Интегриран воден цикъл на гр. Шумен – I етап

Лот 1: Техническа помощ за интегриран воден цикъл на гр. Шумен Изготвяне на Мастър планове, пред-проектни проучвания и Тръжни досиета с работни проекти за: Рехабилитация и разширение на съществуващата ВиК мрежа на гр. Шумен Обновяване и подобряване на съществуващите помпените станции за питейни и изграждане ПС за отпадъчни води с тласкател в гр. Шумен Изграждане…

Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица – гр. Стара Загора

http://datagroup.bg/wp-content/uploads/2016/11/Румен-Райков-Пречиствателна-станция.mp4 Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица, Лот 1: Стара Загора за 256 300 ЕЖ (ФИДИК Жълта книга) - Сертификат за предаване по ФИДИК от 21.12.2010 г. - Разрешение за ползване № СТ-05-371/07.04.2011г. Стойност: Консултантски услуги: 3 231 485 лв.; Строителство: 27 825 237 лв. Дата на сключване на договора: 27.05.2003 г. Изграждане…

Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица, Лот 2: Димитровград за 70 000 ЕЖ (ФИДИК Жълта книга)

Предмет на договора: Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица, Лот 2: Димитровград за 70 000 ЕЖ (ФИДИК Жълта книга) Сертификат за предаване по ФИДИК от 10.11.2010 г. Разрешение за ползване № СТ-05-1505/17.12.2010 г. Стойност: Консултантски услуги: 2 048 194 лв.; Строителство: 15 755 395 лв. Дата на сключване на договора: 27.05.2003 г.

Изграждане на Регионална ПСОВ за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица

Предмет на договора: Изграждане на Регионална ПСОВ за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица с ПС за отпадъчни води – Долна Оряховица с тласкател за 104 000 ЕЖ (ФИДИК Жълта книга) – Разрешение за ползване № СТ-12-1209/21.12.2007 Стойност: Консултантски услуги – 1 687 113 лв.;  Строителство – 17 602 470 лв. Дата на сключване на договора:…

Техническа помощ за интегриран воден цикъл на градовете Асеновград, Гоце Делчев и Банско

Предмет на договора: Техническа помощ за интегриран воден цикъл на градовете Асеновград, Гоце Делчев и Банско Изготвяне на Мастър планове, пред-проектни проучвания и Тръжни досиета с работни/концептуални проекти за ВиК мрежа и ПСОВ Стойност: 5 458 188 лв. Дата на сключване на договора: 17.07.2008 г.

Извършване на рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи гр. Бургас

Предмет на договора: „Извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на обект: Извършване на рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник“ в гр. Бургас“, Договор за строителен надзор №93-00-1443/27.06.2011г. Стойност: Консултантски услуги – 152 000 лв. (с ДДС); Строителство – 13 090 767,38 лв. (с ДДС). Дата на сключване на договора: 27.06.2011 г.

Изграждане на районна ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра

Предмет на договора: „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР” по проект „Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, Договор за Безвъзмездна финансова помощ № DIR -51011116-C059 по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 –…

Супервизия на строителството на ПСОВ в общини Радовиш, Кичево и Струмица

Предмет на договора: „Супервизия на строителството на ПСОВ в общини Радовиш, Кичево и Струмица“ Договор за услуги № 12-2326/1 Стойност: Консултантски услуги – 998 850 евро Дата на сключване на договора: 29.03.2016г.